شنبه 11 فروردین‌ماه سال 1386

نشانه‌ها

خداوند گفته «نشانه‌ها را ببینید و روی آن‌ها بی‌اندیشید تا رستگار شوید»(تو همین مایه‌ها).
همین چند روز پیش نشانه‌ای رو دیدم در حال حمام آفتاب گرفتن، که این جمله به ذهنم خطور کرد.

واقعاً اگر کسی روی همچین نشانه‌هایی بتونه فکر هم کنه!!! مستحق ِ رستگاریه.