سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1386

بازی ناتمام

خودم پا در میونی می‌کنم، البته نه بین دو نفر! تنها بین یک نفر.
بُم‌بست جواب‌های تلقینی به سوال‌های واضح آدم رو به ستوه در‌میاره!
با بقیه رو نمی‌دونم.. اما با من رو، حق نداشتی.

 

بازی با نقطه‌ها رو کنار بذار.