سه‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1385

Last Date

نوشته‌هام رو پاره کردم..
توبه برگشتِ بدون بازگشته! و این رفت‌و برگشت‌های بی‌جا دلیل به اینجا رسیدنه.
۰
۰
۰
دیروز قرار آخر رو با هم گذروندیم، همه چیز خوب بود به همراه یه‌کمی ناراحتی و یه بغض ِ لایت.
فعلاً تموم شد.

زیاد طول نمی‌کشه، باز مینویسم.