شنبه 15 دی‌ماه سال 1386

یه عمر تنفس

تقریباً چند ساعتی میشه که قلبمم
عاجزانه جای تاپ تاپ کردن
داره تو تو می‌کنه..

 

  

از وقتی همه چیز بینمون تمام شده، دیگه هیچکس تحریکم نمی‌کنه! هیچکس جذاب نیست برام! هیچکس چشممو نمی‌گیره! هیچکس شامل مدل‌های سکسی و جذابِ نروژی هم می‌شه.

اینکه امروز دوتا پاکت مارلبُرو تمام کردم اصلاً باکی نیست. سرفه و اخم‌های توی هم رفته جدا از افکاراتم اجازه‌ی درس خوندن و زندگی کردن بهم نمی‌دن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمتِ زندگی بهم ریخته نکنه انتظار دارید فرمت نوشته‌هام درست باشه؟

 

همه گمشن بیرون

سه‌شنبه 11 دی‌ماه سال 1386

صداقت

یه منظره‌ی زیبا از طبیعت و یه مشت ته‌سیگار، شدن همدم تنهایی‌هام..
از طبیعت و سیگار متنفرم.
چهارشنبه 5 دی‌ماه سال 1386

داغون

 تعریفِ فیزیکیه ناقصی از عشق داشت، به واسطه‌ی عشق هم آغوشش رو باز نکرد..