جمعه 11 آذر‌ماه سال 1390

Condemn Unintended Goals

برای پیش‌برد هدف، دو متغیر همیشه
معادله‌ی هدف رو مجهول نگه میداره،

«فرصت» و «انتظار».

خوب مهم اینجاست که سرانجام وقتی
به هدف میرسی می‌فهمی اون دو
مجهول بلاخره معلوم شدن ولی
مشکل اصلی هدف «دلیل»ش بوده!
متاسفم../ مثل همه بودن، عادی، حماقت،
گاهی پیروزی اما دقیقاً مثل همه،
تیپ‌های کلیشه‌ای، حرف‌های
بی سر و ته.. چرا باید اینا رو از
خودم بخوام؟؟؟
/ دلم هوس سیگار هم نمی‌کنه،
حس از بین رفتن رو دارم.. از بین
افکار همسو رفتن!
/ روزهای خوبم همه درگذشته‌اند،
رویاهام پیش و رو هستن،
حالم شکست خورده..
/ تماشای خنده‌ی از ته‌دل عزیز آدم،
انقدر احساسم رو راحت نگه میداره
که دوست دارم با همون حال واسه
همیشه برم.